בריונות בקוריאנית ועל משפטים לדוגמה

העצור בתחילה בפני קנסות על התעללות של סמלי המדינהאבל המעשה היה מסווג כ"קטנוני בריונות."הוא היה קנס חמש מאות רובל ושוחרר אני בעד דיון בנושא של בריונות אבל פתרון זה יכול להיות הכי טוב כפי שתוארה נדה זיהום חורבן.

מעשי זדון.

שובבות-ביצוע.